Cro Transport

Željeznički promet => Razno => Autor teme: 2062-055 - 01.07.2020. - 11:09

Naslov: 130 godina pruge Varaždin-Ivanec-Lepoglava
Autor: 2062-055 - 01.07.2020. - 11:09
130 GODINA PRUGE VARAŽDIN-IVANEC-LEPOGLAVA U srijedu, 1. srpnja – prigodni poštanski žig

(https://www.ivanec.hr/repository/cache/full/repository/image/original/6440.jpeg)

Ivanečki klub kolekcionara je povodom 130. obljetnice puštanja u promet pruge Varaždin – Ivanec – Lepoglava inicirao izradu prigodnog poštanskog žiga.

Žig je izradila Hrvatska pošta Zagreb, a bit će dostupan na sam dan obljetnice u srijedu, 1. srpnja, u Poštanskom uredu Ivanec.

(https://www.ivanec.hr/repository/cache/full/repository/image/original/6438.jpeg)

Pozivaju se stoga svi građani Ivanca da iskoriste tu jedinstvenu prigodu te toga dana nekome pošalju razglednicu ili dopisnicu s prigodnim žigom te na taj način obilježe ovajznačajan jubilej, koji je u prošlosti odigrao

veliku ulogu za razvoj Ivanca i okolice.

Žig će biti u prometu samo toga dana, nakon čega će se trajno pohraniti u Muzeju Hrvatske pošte.

Ivanečki klub kolekcionara je uz ovu obljetnicu tiskao i prigodnu omotnicu i razglednicu.

Omotnica je tiskana u svega 70, a razglednica u 50 primjeraka, što dodatno podiže njihovu kolekcionarsku vrijednost.

(https://www.ivanec.hr/repository/cache/full/repository/image/original/6439.jpeg)

Izgradnja željezničke pruge od Varaždina prema Golubovcu imala je veliku važnost i bila je prekretnica za gospodarski razvoj ivanečkoga kraja.

Car Franjo Josip I. je 1886. godine izdao Rješenje za izdavanje koncesije za izgradnju vicinalne željeznice Varaždin- Golubovec te pobočne pruge Očura - Sveti Jakob, a to je odobrio i ugarski ministar.

Posao na gradnji pruge našlo je i brojno lokalno stanovništvo. Postojale su određene financijske teškoće u samoj gradnji do kojih je došlo zbog nepovoljnih financijskih prilika u Europi te je prijetila i obustava radova.

Ljeti 1890. godine došlo je do pobune radnika jer im više mjeseci nisu isplaćene plaće. Posao je nakon toga preuzela Direkcija ugarskih državnih željeznica te je dionica Varaždin – Ivanec - Lepoglava konačno bila

otvorena 1. srpnja 1890. godine.

https://www.ivanec.hr/novost/4595-130-godina-pruge-varazdin-ivanec-lepoglava-u-srijedu-1-srpnja-prigodni-postanski-zig